Twórca strony: LABI
Wszelkie prawa zastrzeżone
 
Cennik zajęć
REGULAMIN ZAJĘĆ

I. Praktyka stanowi całość od pierwszej do ostatniej asany (pozycji jogi), dlatego wymagana jest
obecność na całych zajęciach i punktualność.
II. Ćwiczymy boso, buty zdejmujemy tuż przy wejściu, ubrania zostawiamy w szafkach
zamykanych na kluczyk.
III. Przed zajęciami należy wyłączyć/wyciszyć telefon (także wibracje).
IV. Przed zajęciami prosimy zgłaszać problemy zdrowotne, menstruację. Jest to ważne dla
dostosowania asan i sprzętu.
V. W trakcie trwania zajęć prosimy o zachowanie ciszy i skupienia. Wszelkie pytania i
wątpliwości można zgłaszać po zajęciach.
VI. Do praktyki asan należy przystępować z nieobciążonym żołądkiem.
VII. Nie należy praktykować asan po długim pobycie na słońcu oraz bezpośrednio po saunie czy
masażu. 
VIII. Panie w ciąży powinny posiadać pisemne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań
do praktyki jogi; praktykujemy omijając 12 tydzień ciąży.
IX. Jeśli w trakcie zajęć pojawi się złe samopoczucie, ból, zawroty głowy - należy o tym
poinformować osobę prowadzącą zajęcia.
X. Wzajemna pomoc w wykonywaniu asan wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej.
XI. Sprzęt, z którego korzystamy podczas zajęć, należy odłożyć we właściwe miejsce.
XII. Karnet miesięczny ważny jest przez wskazaną w cenniku liczbę dni od daty zakupu i w tym
terminie należy go wykorzystać. Jest wystawiany dla konkretnej osoby i jest bezzwrotny.
XIII. Opłata za kurs podstawowy jest bezzwrotna.
XIV. Osoba prowadząca zajęcia może odmówić Uczestnikowi brania udziału w zajęciach lub ich
kontynuowania.
XV. W zajęciach uczestniczymy na własną odpowiedzialność.
Każdy Uczestnik zajęć jest zobowiązany do zapoznania się, zaakceptowania i przestrzegania
niniejszego regulaminu. Uczestniczenie w zajęciach jest potwierdzeniem woli respektowania
regulaminu.
*Karnet miesięczny jest wystawiany dla konkretnej osoby na określoną liczbę wejść i tylko ona może z niego korzystać.
*Karnet na zajęcia w sali można w okresie jego ważności wykorzystać na zajęciach online  (np. karnet na 8 wejść można wykorzystać następująco: 4 zajęcia w sali + 4 zajęcia online).
*Małżeństwa/pary lub rodzic z dzieckiem mogą korzystać wspólnie z tego samego karnetu za odnotowaniem wejścia każdej z osób.
*Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy szkoły jogi lub z powodu dni wolnych od pracy, karnet zostaje przedłużony o te dni.

Lekcja indywidualna
1h - 130 zł w szkole, 150 zł poza szkołą


Cena kursu:
- cena jest zróżnicowana w zależności od rodzaju kursu - sprawdź zakładkę "Zajęcia i kursy"
Agnieszka
Założycielka szkoły PraktykaJogi, dyplomowana i certyfikowana nauczycielka jogi stopnia Junior Intermediate I, integralnej jogi powięziowej, instruktor rekreacji psychoruchowej MEN, inżynier, absolwentka studium psychologii procesu. Jogę praktykuje od 15 lat, a od 10 lat jej naucza, uczestniczka warsztatów i szkoleń jogi w kraju i za granicą.
Objaśnienie słów sanskryckich, z których składają się nazwy asan:

adho-mukha – twarzą w dół
angustha - paluch
ardha – pół
asana - postawa, pozycja
astanga-yoga - osiem członów jogi
baddha – spętany, skrępowany
bandha – więzy lub pętla

cakra – dosłownie koło lub okrąg, połączenia energetyczne w ciele, które regulują cały mechanizm ciała
candra – księżyc
catur – liczba cztery

dvi – dwa, oba
dvihasta – dwie ręce, oburącz
dvipada – dwie stopy lub nogi
eka - jeden, jedyny, sam
eka-pāda - jedna noga

hala – pług
hasta – ręka
hatha – siła, ha – pierwsza sylaba słowa hatha,  oznacza słońce, tha – oznacza księżyc

jānu – kolano

mantra - święta myśl lub modlitwa
mukha – twarz


pāda - noga lub stopa
pādāngustha - paluch
pārsva – bok, strona
pascimottāna – intensywne rozciąganie tylne strony ciała od karku do pięt
prānāyāma – rytmiczna kontrola oddechu, czwarty człon jogi
prasārita – rozszerzanie się, rozciąganie
purvottana – intensywne rozciąganie przedniej części ciała

sālamba – z podparciem
sarvanga – całe ciało
setu-bandha – konstruowanie mostu
sirsa – głowa
svān – pies

tāda – góra
tan – ciągnąć, rozciągać, wydłużać
tha – druga sylaba wyrazu hatha. Pierwsza sylaba ha oznacza słońce, druga sylaba tha – księżyc. Ich połączenie to hatha-yoga
tri – trzy
trikona – trójkąt
trianga – trzy człony

ujjāyi – typ prānāyāmy, w której płuca są całkowicie napełnione powietrzem, a klatka piersiowa maksymalnie rozszerzona
upavistha – siedzący
urdhva-mukha – twarzą do góry

viparita
– odwrócony, przewrócony
vrksa – drzewo
yoga – związek, połączenie, joga. Słowo yoga wyprowadza się z rdzenia yuj, co znaczy łączyć, ujarzmiać, koncentrować swoją uwagę na czymś
O jodze
Aktualności
Grafik
Regulamin i przygotowanie się do zajęć
O nas
Słowniczek
Kontakt
kontakt@praktykajogi.pl

tel. kom.
tel.  723 186 006  


Lokalizacja: Rzeszów, ul. Hanasiewicza 10

dojazd liniami MPK nr 35 i 40 
(poprzednio ul. Dominikańska)

Galeria
Joga nad Wisłokiem
2016
Warsztat "Magija" 2016
Warsztat Indie,  2017
Warsztat  Gorajec,  2017
Warsztat z O. Pereira
2017
Warsztat z O. Pereira
2017
Warsztat "Chutor 2017"

Zapraszamy na zajęcia jogi metodą IYENGARA®, a początkujących - na kursy.
Zajęcia z wykwalifikowaną kadrą, w tym z nauczycielem stopnia Junior Intermediate I

Warsztat w Chutorze, 2017
Back
Next
Słowo JOGA – pochodzi z sanskryckiego rdzenia ‘yuj’, co  oznacza wiązać, łączyć  i nakładać jarzmo. Jest to starożytny, wywodzący się z Indii system indywidualnej praktyki prowadzącej do integracji  tego co fizyczne, psychiczne i duchowe. Poprzez bezpośrednie doświadczenie odkrywa się stopniowo złożoność rzeczywistości, uczy się jak własną pracą można korzystnie wpływać na swój stan psychofizyczny, zdrowie, relacje z otoczeniem.  Joga mówi, że ciało i umysł są ze sobą połączone i wzajemnie na siebie oddziałują.
Najstarszymi  pisanymi tekstami o jodze są Wedy z XV w p.N.E., Upaniszady z VIII w p.N.E. I epos Mahabharata. Pierwszym zbiorem tekstów o jodze napisanym w postaci 196 aforyzmów są  Jogasutry  mędrca Patandżalego, datowane na III w p.N.E. Jogasutry zawierają głęboką wiedzę na temat psychiki i struktury całego człowieka, uznawane są za studia natury ludzkiej i poszukiwań duchowej wolności.

Klasyczna definicja jogi  podana przez Patandżalego w drugiej sutrze brzmi:
JOGAH  CITTAVRITTI NIRODHAH – joga to wyciszenie poruszeń świadomości.

Patanjali  wymienia 8 stopni praktyki jogi:
1.YAMA – pierwszy krok na ścieżce jogi. Yamy to powszechne  i uniwersalne zasady moralne, dyscypliny etyczne takie jak : niekrzywdzenie, prawda, niekradzenie, wstrzemięźliwość, niezachłanność.
2.NIYAMA -  drugi krok to zasady postępowania osobistego: czystość, zadowolenie, zapał, poznawanie samego siebie, poświęcenie się.
3.ASANA - pozycja ciała.  Rozwija stabilność ciała fizycznego, wzmacnia  kości, stawy, utrzymuje w zdrowiu organy wewnętrzne jak również uspokaja poprawiając  pracę systemu nerwowego.  Harmonijna praktyka asan daje zdrowie, usuwa zmęczenie, pomaga w osiągnięciu równowagi psychicznej.
4.PRANAYAMA - ‘prana’ to oddech, energia a ‘ayama’ oznacza rozciąganie, rozprzestrzenianie. Pranajama jest świadomą pracą z oddechem podczas wdechu, wydechu i zatrzymania oddechu. Wdech pobudza organizm, dotlenia, wydech oczyszcza organizm z zanieczyszczeń, toksyn a zatrzymania oddechu rozprowadzają energię po całym ciele.
5.PRATYAHARA - kontrola zmysłów poprzez pracę nad poznawaniem siebie. Pratyahara uczy rozróżniać obiekty przyciągające naszą uwagę, uspokaja zmysły  kierując je do wnętrza co prowadzi do jasności i spokoju umysłu.
6.DHARANA - koncentracja jest całkowitym skupieniem uwagi na czynności wykonywanej w danej chwili. Stan koncentracji możemy osiągnąć dzięki wcześniejszemu opanowaniu ciała w asanie, umysłu w pranajamie i zmysłów w pratyaharze.
7.DHYANA - to medytacja, która  jest  nieprzerwanym trwającym dłuższy czas stanem dharany czyli koncentracji.
8.SAMADHI - ostatni stopień  na ścieżce jogi to cel poszukiwań jogina. W samadhi jogin osiąga stan wiecznego spokoju, przekraczając świadomość ciała, oddechu, umysłu, inteligencji i ego.
Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar (1918-2014) - indyjski mistrz jogi, uznany na świecie za jednego z najwybitniejszych nauczycieli  hatha jogi, jest również autorem niezwykłej książki na temat jogi „Światło jogi”. Był jednym z pierwszych nauczycieli, którzy wprowadzili  jogę do kultury Zachodu. Dzięki jego metodzie miliony osób rozpoczęło praktykę jogi, nauczał znane postaci a także wyszkolił tysiące nauczycieli. W 1975 r. założył ośrodek jogi -  Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Indiach w Punie. Obecnie ośrodek ten prowadzą jego dzieci córka Gita i syn Prashant oraz wnuczka Abhijata. B.K.S. Iyengar został umieszczony przez tygodnik Time na liście Stu Najbardziej Wpływowych Ludzi Świata w roku 2004r.

O metodzie
W toku praktyki, Iyengar wypracował unikalną metodę nauczania, charakteryzującą się niebywałą precyzją i metodycznością. Guruji Iyengar tłumaczy intensywny charakter swojej metody tym, że poprzez praktykę jogi musimy zwalczyć nasze negatywne tendencje, zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychologicznej. Gdy w zaistniałą sytuację nie wprowadzimy żadnych nowych bodźców, nie ma możliwości zmiany. Gdy ciało jest trawione przez chorobę, a umysł przez szkodliwe i uciążliwe skłonności, musimy wprowadzić do „systemu“ bodziec, który będzie na tyle silny, by przerwać cierpienie, w którym tkwimy już wiele lat. Stąd w metodzie Iyengara tak wielki nacisk kładzie się z jednej strony na precyzję, a z drugiej strony na personalizację praktyki. Nie musisz wykonać docelowej pozycji – położyć dłoni na ziemi, dotknąć głową golenia etc., ale w każdej części ciała, w każdym układzie, dosłownie w każdej komórce – musi nastąpić odpowiednia praca. Wtedy i tylko wtedy, według Iyengara, praktyka będzie transformująca.
Charakterystyczna jest też metodyka nauczania wprowadzona przez tego charyzmatycznego nauczyciela. Nauczanie asan zaczyna się od pozycji stojących, które oprócz wielu pozytywnych działań zdrowotnych, przede wszystkim pozwalają odczuć fizyczną i psychologiczną stabilność. Dopiero po opanowaniu podstawowych pozycji stojących, stopniowo wprowadza się następne grupy asan: siady, skłony do przodu, skręty, pozycje odwrócone, wygięcia do tyłu, pozycje brzuszne. Po ugruntowaniu się w praktyce asan, Guruji zalecał rozpoczęcie praktyki pranajamy (kontroli oddechu). Dla podejścia Iyengara charakterystyczne jest to, że cały system ośmiostopniowej jogi Patańdżalego znajduje odzwierciedlenie właśnie w pozycjach jogi i kontroli oddechu. A zatem asana czy pranajama nie są tu zwykłym ćwiczeniem, a swoistą medytacją, w której odbija się zjednoczony stan ciała, umysłu i oddechu, zmysły są powściągnięte, a pole świadomości oczyszczone.
Jednakże dziedziną, dzięki której Guruji ze swoją metodą stał się szczególnie znany, są terapeutyczne (medyczne) zastosowania jogi. Iyengar nie tylko starał się dostosować pozycję do indywidualnych możliwości każdej osoby, dzięki zaprojektowanym przez siebie pomocom (kostki, paski, koce etc.), ale również leczył jogą. Od samego początku swojego nauczania pomagał wielu ludziom rozwiązać ich problemy zdrowotne, zdobywając coraz większą sławę w swoim kraju i na świecie. W uznaniu swoich zasług otrzymał wiele prestiżowych tytułów i nagród, a magazyn „Time“ uznał go za jedną ze stu najbardziej wpływowych osobistości XX wieku. Sam Guruji kontynuuje nieprzerwanie swoją praktykę, emanując niesłychaną na swój wiek
witalnością. O sobie mawia: „Gdy praktykuję, jestem filozofem; gdy nauczam, jestem naukowcem; gdy demonstruję – jestem artystą.“
źródło: Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce
1 tydzień – pozycje stojące
Pozycje stojące rozwijają stabilność, wytrzymałość, równowagę całego ciała. Zmniejszają sztywność nóg, bioder i barków, kształtując i harmonizując mięśnie. Poprzez świadomy rozwój fizyczny, wyzwalają uczucie lekkości w ciele i spokoju w umyśle.  Są „wejściówką” do praktyki asan w kolejnym tygodniu.
2 tydzień – pozycje siedzące i skłony do przodu
Pozycje siedzące i skłony zwiększają dopływ krwi do miednicy, uelastyczniają stawy biodrowe, kolana, stopy. Zmniejszają napięcia i sztywność  w tych okolicach. Wyciszają umysł, zmniejszają niepokój, napięcie i stres.
3 tydzień – skręty i wygięcia do tyłu
Skręty, czyli pozycje z obracaniem kręgosłupa wzmagają aktywność  boków kręgosłupa. Zwiększony przepływ krwi wokół kręgosłupa i mięśni przy kręgosłupie usuwa ból pleców, szyi i barków, zmniejsza napięcie i sztywność.  Wygięcia do tyłu zwiększają sprawność kręgosłupa w kolejnej płaszczyźnie rozciągając okolice serca i przepony. Pozycje te zachowują czujność ciała, dodają energii.
4 tydzień - pozycje odwrócone/regeneracyjne i pranajama
Pozycje odwrócone/regeneracyjne zapewniają właściwy odpoczynek całemu organizmowi. Oddziałując na współczulny układ nerwowy wyciszają i uspokajają umysł. Uczą rozluźniać ciało i regenerować  się uzupełniając energię po stresującym dniu.
5 tydzień – sesje różne ( np. balanse)
Sesje dostosowane do grupy :).
POZIOMY GRUP PO KURSIE JOGI

- poziom 1 (podstawowy) – odpowiedni dla każdego, kto ukończył kurs podstawowy. Doskonalimy się w praktykowaniu asan: pozycji stojących, siadów, skłonów i wygięć do tyłu, dążąc do stabilności  pozycji odwróconych (np. Salamba sarvangasana).

- poziom 2  (średniozaawansowany) – zajęcia na tym poziomie przeznaczone są dla osób praktykujących jogę regularnie (min. 2x w tygodniu, bez przerwy) od co najmniej 1 roku. Wymagana jest znajomość Salamba sarvangasany (stanie na barkach).

- poziom 3 (zaawansowany) - zajęcia na tym poziomie są odpowiednie dla osób regularnie praktykujących od co najmniej 2 lat. Zajęcia są bardziej intensywne niż na poziomach 1 i 2 i obejmują szerszy zakres asan. Wymagana jest znajomość pozycji odwróconych: Sarvangasany i Sirsasany lub ich zamienników.

- joga powięziowa - dla każdego - metoda jogi z wykonywaniem asan w sposób pobudzający powięź mięśniową, zmniejszając napięcia w ciele;
nie jest wymagany kurs dla początkujcych.
Zajęcia - po kursie podstawowym
Cennik
PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ W KILKU KROKACH:

PRZED ZAJĘCIAMI
NASTAWIENIE
Najważniejsza rzecz – pozytywne nastawienie do zajęć :), chęć do zmierzenia się ze sobą i wytrwałość.
STRÓJ
Przygotuj sobie strój, w którym będzie Ci wygodnie ćwiczyć i nie będzie krępował ruchów: długie bądź krótkie spodnie sportowe, koszulkę, skarpety i bluzę. Ćwiczymy boso, lecz do pozycji relaksycyjnych można się ubrać cieplej.
POSIŁEK
Bądź po sytym posiłku około 3 godziny, po lekkim około godzinę.  Asany najlepiej ćwiczy się z nieobciążonym żołądkiem.
CZAS
Asany można praktykować o każdej porze, pod warunkiem zachowania odstępu między posiłkiem a ćwiczeniem. Najlepszą porą jest poranek, a dla osób początkujących wieczór.
WIEK
Asany można praktykować w każdym wieku. Są dostosowywane do możliwości każdej osoby.
MIESIĄCZKA i inne zgłoszenia
Przed zajęciami zgłoś nauczycielowi o miesiączce, ciąży, chorobie.
NA ZAJĘCIACH
ODDECH
Oddychaj normalnie, nie wstrzymuj oddechu podczas praktyki. Nie oddychaj przez usta, ale wyłącznie przez nos.
ĆWICZENIE
Ćwicz dla siebie :) , nie dla sąsiada / sąsiadki i na miarę swoich możliwości. Doskonalenie asan odbywa się krok po kroku, a to wymaga wytrzymałości i siły wewnętrznej.
NAUCZYCIEL
Zaufaj i słuchaj poleceń nauczyciela tak, by stopniowo zglębiać pozycje. Zbudowanie dobrej podstawy każdej pozycji jest bardzo ważne. Należy się koncentrować na jakości wykonanych pozycji, a nie na ilości. Jakość oznacza dokładność i stabilność podczas praktyki.
MÓZG / UMYSŁ / CIAŁO
Mózg powinien być chłodny, czujny i uważny podczas badania ruchów ciała w każdym momencie praktyki.
Słuchaj swojego ciała – jest to szczególnie ważne na początku praktykowania gdy jesteśmy spięci,  ciało jest sztywniejsze i mało elastyczne.  Gdy pojawi się ból związany z rozciąganiem staraj się rozróżnić poczucie dyskomfortu związane z rozciąganiem i aktywizacją nieużywanych dotąd  mięśni od tzw. ‘Złego” bólu. ‘Zły’ ból to taki, który nie mija po zakończeniu praktyki i utrzymuje się długo. Zwróć uwagę na ból w obszarze dolnych pleców, kolan, szyji  i poinformuj o tym nauczyciela.

Dobra praktyka przynosi uczucie lekkości i świeżości na poziomie ciała i umysłu, błędnie wykonaną poznajemy po złym samopoczuciu i utrzymującym się dyskomforcie.
Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce zostało upoważnione przez Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie do przyznawania Certyfikatu Iyengara nauczycielom, którzy mają odpowiednie kompetencje do nauczania jogi zgodnie z metodą Iyengara.

Stopnie nauczycielskie są następujące:

I. Wstępny (Introductory):
1. Ewaluacja Introductory I (nauczyciel w trakcie treningu - egzamin wewnętrzny w trakcie kursu nauczycielskiego, bez dyplomu)
2. Introductory II (właściwy dyplom)

II. Średniozaawansowany (Intermediate):
1. Intermediate Junior I, II, III
2. Intermediate Senior I, II, III

III. Zaawansowany (Advanced):
1. Advanced Junior I, II, III
2. Advanced Senior I, II, III

Nauczycielem jest osoba posiadająca ważny dyplom nauczycielski stopnia co najmniej Introductory II, może uczyć jogi wyłącznie zgodnie z metodą Iyengara, nie łącząc jej z innymi stylami jogi lub innymi dyscyplinami, utrzymywać regularną praktykę własną asan i pranajamy.
Certyfikat musi być odnawiany corocznie. Nauczyciel musi się wykazać udziałem w warsztatach podnoszących jego klasyfikacje i stałym doskonaleniem własnych umiejętności.

Certyfikat daje gwarancję, że nauczyciel który go posiada ma odpowiednią wiedzę, umiejętności i właściwe przygotowanie do bezpiecznego prowadzenia zajęć jogi zgodnie z metodą Iyengara.
OD 1 GRUDNIA 2019 ZAJĘCIA SĄ PRZENIESIONE Z UL. DOMINIKAŃSKIEJ 
DO NOWEJ SIEDZIBY

na ul. Hanasiewicza 10
dojazd liniami MPK nr 35 i 40
Certyfikat kwalifikacji nauczyciela jogi
B.K.S. Iyengar
Zapraszamy na kursy podstawowe jogi (od podstaw. Kursy obejmują podstawowe asany i pranajamy (techniki oddechowe), stanowiąc fundament do dalszej praktyki.
Zauważalne korzyści: poprawa kondycji fizycznej i umysłowej, zwiększenie świadomości własnego ciała i oddechu, uruchomienie stawów, mięśni, zmysłu równowagi.
Po ukończeniu kursu jogi zapraszamy na Zajęcia poziomu 1.

KURSY JOGI IYENGARA:
>>
"K3" od 15.X,  pon. i czw. 8.00 - 9.15 (16 zajęć po 75 min. w ciągu 2 miesięcy)
Cena kursu:
- 330 zł (100 zł zaliczka przy zapisie i 230 zł na 1 zajęciach),

>>
"K4" od 10.XI,  wt. i czw. 18.00 - 19.15 (16 zajęć po 75 min. w ciągu 2 miesięcy)
Cena kursu:
- 330 zł przy zakupie do 31.X, 360 zł od 1.XI (100 zł zaliczka przy zapisie i 230/260 zł na pierwszych zajęciach),

KURS JOGI POWIĘZIOWEJ
>>
"KJP-2" od 14.XI, sob. 10.45 - 12.15 (8 zajęć)
Cena kursu:
- 280 zł (100 zaliczka przy zapisie i 180 zł na 1 zajęciach)

KURS JOGA DLA SENIORA
>>"JS" od 25 września - pt. 11.00 - 12.00 (8 zajęć)
Cena kursu:
- 140 zł (50 zł zaliczka przy zapisie i 90 zł na 1 zajęciach)

Zapisy

- wyślij zgłoszenie wraz z podaniem symbolu kursu lub daty rozpoczęcia na adres mailowy: 
kontakt@praktykajogi.pl  a w zwrotnym mailu otrzymasz potwierdzenie zapisu,
- wówczas wpłać zaliczkę na konto numer:  29 1020 4391 0000 6202 0198 9870
wraz z podaniem oznaczenia kursu, na który się zapisujesz.
Podział pozycji w miesiącu
Kurs podstawowy jogi - czyli jak zacząć
Wydarzenia
Warsztaty z ks. Joe Pereira
w Rzeszowie, 2014-2019
Warsztat DLA SERCA
nadchodzące:
za nami:
4 warsztaty z Konradem Kocotem
Joga w Indiach i Nepalu

Joga na Bali
Joga twarzy 1 i 2
Warsztat pogłębionego relaksu
Praktykajogi.pl przetwarza informacje wyłacznie w celu zapewnienia najwyższej jakości działania szkoły. Nie przekazujemy osobom i instytucjom trzecim danych osobowych uczetników zajęć, kursów i wydarzeń organizowanych przez praktykajogi.pl
Warsztat z Ewą Wardzałą
Warsztat oddechowy metodą K. Butejki

5x wakacje z jogą nad morzem

Joga i powięź - już dwukrotnie!
Warsztat: wydech bez napięcia
5 warsztatów
z ks. JOE PEREIRA
"Joga nad morzem"
sezony 2016-2020
Warsztat w Indiach, 2017
"Joga nad Wisłokiem"
2017-2019
 
"Joga na Bali"
2019

Kurs jogi od podstaw K3, początek 15 października - przyjmujemy zapisy - zajęcia 2 razy w tygodniu
"K3"   pon./czw. 8.00 - 9.15

Kurs jogi od podstaw K4, początek 10 listopada - przyjmujemy zapisy - zajęcia 2 razy w tygodniu
"K4"   wt./czw. 18.00 - 19.15

Kurs jogi powięziowej, początek 14 listopada - przyjmujemy zapisy - zajęcia w soboty
"KJP-2"  sob. 10:45 - 12.15

Joga dla Seniora "JS" - od 25 września w piątki 11.00 - 12.00
Więcej informacji w zakładce "kursy"

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną praktykę, a darczyńcom - za wpłaty na schronisko "Kundelek" w Boguchwale. Ostatnie zajęcia - to 108+9 "powitań Słońca" - dynamicznej sekwencji asan polecanej dla porządnego rozruszania organizmu.
Zapraszamy w następnym sezonie wakacyjnym:
# miejsce - Lisia Góra, okolica mini golfa.
# godzinne zajęcia są dla każdego (także bez doświadczenia w jodze), bez odpłatności, zaś dobrowolne datki tradycyjnie przekażemy na kolejny szczytny cel.

* NOWE KURSY JOGI * JOGA NA TRAWIE - do zobaczenia za rok

od 24.X, w soboty, 9.00 - 10.30
- dla osób po kursie podstawowym i na następnych stopniach zaawansowania
- koszt - wg cennika
- wzmacnianie centrum, czyli brzuchy w ruch,
- wydłuż nogi czyli zajęcia dla biegaczy, sportowców, narciarzy,
- otwórz serce, czyli praca z rejonem klatki piersiowej,
- rozruszaj biodra, czyli wstań z krzesła,
- inne grupy mięśni na kolejnych zajęciach.
* JOGA TEMATYCZNA WYBIERZ WYDARZENIE DLA SIEBIE - sprawdź zakładkę "WYDARZENIA"
Sri Lanka jest krajem położonym na wyspie Cejlon. Zachwyca przyrodą i mieszanką kultur. Nic dziwnego, że lankijczycy należą do najszczęśliwszych ludzi na świecie!
Na stosunkowo niedużej wyspie znajduje się wiele parków narodowych. Jedna trzecie powierzchni kraju jest pod ochroną! Parki te słyną przede wszystkich z dzikich słoni i lampartów.
Nie spotykana nigdzie indziej flora, zabytki wpisane na listę UNESCO, pyszne jedzenie i fantastyczna pogoda praktycznie przez cały rok – czego chcieć więcej ?
Każdy znajdzie tu coś dla siebie – od słodkiego lenistwa na pięknych plażach, przez wizytę w jednym z kilkunastu Parków Narodowych, po zwiedzanie z przewodnikiem i trekking w górach lub wyprawę do dżungli. Nie można też pominąć wyjątkowej atrakcji, jaką jest podróż pociągiem do Ella trasą widokową, która po prostu zapiera dech w sercach.
Sri Lanka to kraina buddyzmu, ayurvedy i tysiąca krajobrazów.

WIĘCEJ....
wiosna 2021
Joga na Sri Lance

w czwartki, 18.00 - 19.30

* JOGA POWIĘZIOWA ONLINE
Iwona
Absolwentka kursu nauczycielskiego jogi Iyengara na stopień Introductory, warsztatów i szkoleń jogi, pasjonatka gór i podróży. Jogę praktykuje od 11 lat, czyli 1/3 życia!
Dominika
Uczestniczka kursu nauczycielskiego jogi Iyengara, warsztatów i szkoleń jogi, inżynier. Z jogą związana od 10 lat.
Leszek
Jogę praktykuje od 7 lat, uczestnik warsztatów i szkoleń jogi w kraju i za granicą, inżynier.
OD GRUDNIA ZAJĘCIA SĄ PRZENIESIONE
Z UL. DOMINIKAŃSKIEJ
  DO NOWEJ SIEDZIBY

na ul. Hanasiewicza 10
dojazd liniami MPK nr 35 i 40
Numer konta:
29 1020 4391 0000 6202 0198 9870

PROWADZIMY ZAJĘCIA W SALI
oraz
ZAJĘCIA ONLINE na facebooku w grupach:
"Domowa Praktyka Jogi" - we wtorki i czwartki - od 18:30 do 20:00 - joga Iyengara,
"Joga powięziowa online" - w czwartki od 17:00 do 18:15
Szczegóły TUTAJ
ZAJĘCIA W SALI
ZAJĘCIA ONLINE
Akcja - koncentracja - warsztat jogi z Nataszą Moszkowicz

ZAJĘCIA ONLINE są w grupach na facebooku:
- "Domowa Praktyka Jogi" - joga Iyengara,
- "Joga powięziowa online"
Zapisy odbywają się przez internet:
1). prześlij przelew wg cennika na konto
29 1020 4391 0000 6202 0198 9870
2). wyślij mail z potwierdzeniem przelewu na adres: kontakt@praktykajogi.pl lub messengerem do strony "praktykajogi w Rzeszowie"
3). wejdź na stronę "praktykajogi w Rzeszowie" na facebooku i wybierz odpowiednią grupę
("Domowa Praktyka Jogi" - joga Iyengara lub "Joga powięziowa online") i wyślij tam prośbę o dołączenie do grupy
4). administrator dołączy cię do grupy i umożliwi dostęp do zajęć.

zima/wiosna, w soboty
MINDFULNESS - czyli uważność i życzliwość w praktyce - AGATA BŁAŻ

wiosna 2021
TAJEMNICE CEJLONU - JOGA NA SRI LANCE
Zima/wiosna, w soboty
MINDFULNESS - czyli uważność i życzliwość w praktyce -
AGATA BŁAŻ
Spotkanie 1:
Dlaczego obecność i życzliwość dla siebie i innych ma neurobiologiczny sens.
Spotkanie 2:
Wychodzenie z autopilota, czyli codzienna higiena mózgu.
Spotkanie 3:
Myśli – dobry sługa, ale zły pan – jak sobie z nimi radzić.
Spotkanie 4:
Emocje – jak nie dodawać sobie cierpienia.
Spotkanie 5:
Ja i Ty, czyli uważne spotkania.
Spotkanie 6:
Więcej (o) życzliwości.

Sześć kolejnych sobót od 10 października do 14 listopada 2020, godz. 12.00-14.30
Koszt: 600 zł
Prowadzi: Agata Błaż, www.mindfulness.rzeszow.pl
Zgłoszenia: 505029021, agatabla@gmail.com

Na trening składa się:
konsultacja indywidualna przed i po kursie, sześć 2,5-godzinnych spotkań, materiały drukowane i nagrania audio.

Kurs daje możliwość odkrywania:
-jak bardziej życzliwie odnosić się do siebie; 
-jak umiejętnie zajmować się myślami i emocjami;
-jak dawać sygnały bezpieczeństwa mózgowi w stresie;
-jak empatycznie się porozumiewać;
-jak medytować na poduszce i w codzienności.


WIĘCEJ....

Koncert poprowadzi dla nas już 4 raz Piotr Kamzol, www.suria.pl
Gongi oraz misy, tworzą fale dźwiękowe, których rezonans wyjątkowo korzystnie wpływa na ludzkie ciało. Delikatnie masuje tkanki, harmonizując ich pracę na poziomie komórkowym i równoważy energię witalną. Jeśli krąży ona swobodnie, to rozwija nasze siły twórcze, dobre samopoczucie, poczucie spokoju i koncentrację.
Na poziomie fizycznym, ich wpływ może być odczuwalny poprzez :
– rozluźnienie obszaru karku, pleców i podbrzusza
– regulację trawienia i metabolizmu
– uspokojenie i pogłębienie oddechu
– zniwelowanie uciążliwych bólów głowy
Uczestnictwo w koncercie pozwoli na:
* Pobudzenie aktywności intelektualnej
* Odblokowanie i odreagowanie skumulowanych emocji (często nieuświadomionych)
* Przeciwdziałanie bezczynności i apatii
* Odwrócenie uwagi od przykrych i uporczywych myśli
* Usprawnienie umiejętności komunikowania się z otoczeniem
* Uwolnienie i zwiększenie ekspresji tłumionych emocji,
* Daje poczucie spokoju i wyciszenia
* Poprawia relacje interpersonalne
------------------------------------
Przeciwskazania :
Koncertów nie zaleca się osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne, kobietom w ciąży, osobom z padaczką i z rozrusznikiem serca.
Podczas koncertu można leżeć, siedzieć.
WAŻNE : Zabierz swoją matę i koc.

Koszt : 60 zł
Zapisy : przez wpłatę 60zł.
Czas : niedziela, 27.09 , od 17:30 -19:00.
Zapraszamy !

WIĘCEJ...
8 listopad 2020
Koncert bębnów, mis, dzwonków

8 listopad
KONCERT GONGÓW, MIS I DZWONKÓW

20-22 listopad
JESIENNA REGENARACJA - JOGA, GITARA I GONGI NA ROZTOCZU

12 - 13 grudzień
WARSZTAT Z KONRADEM KOCOTEM

20 - 22 listopad
Jesienna regenaracja - joga, gitara   i gongi na Roztoczu
 
Zapisy
- w zajęciach uczestniczy się wykupując wstęp jednorazowy lub karnet na określoną liczbę wejść w czasie 28 dni od daty zakupu (patrz "Cennik"); wcześniej proszę się z nami skontaktować w celu dobrania odpowiedniego poziomu zajęć.

Dodatkowe informacje:
internet: praktykajogi.pl, fb//praktykajogi
kontakt@praktykajogi.pl
tel.    723 186 006
Zapraszamy ponownie do Starej Szkoły na Roztocze, na regeneracyjny warsztat jogi połączony z koncertem gongów, mis i dzwoneczków.
Hotel Stara Szkoła znajduje się we wsi Potok Senderki w województwie lubelskim. Wieś położona jest w południowo-wschodniej otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego, w okolicy stawu Echo i rzeki Wieprz.

Ramy warsztatu :
^ piątek 20.11.20 - dojazd i zakwaterowanie do 18:00,
18:00- 19:30 - joga,
19:30 - ciepła kolacja i czas na pogaduchy,
Koncert GITAROWY !
^ sobota 21.11.20 -
8:00 - 9:30 joga,
9:30 - śniadanie i czas WOLNY
14:30 - obiad, czas WOLNY,
16:30 - 18:00 joga
18:00 - kolacja
19:00 - KONCERT gongów, mis i dzwoneczków z Piotrem Kamzolem
^ niedziela 22.11.20 -
8:00 - 9:30 joga,
9:30 - śniadanie i czas wolny
* Dla kogo - dla każdego, bez znaczenia długość praktyki jogicznej.
WAŻNE - zabieramy ze sobą sprzęt do praktyki jogi : matę, pasek, 2 klocki, wałek i 2 koce. Jeśli ktoś nie ma klocków, wałka bądź koców - prosimy o informację.
* Joga (asany, pranajama, medytacja) - 4 sesje prowadzi Agnieszka Limberger-Bichajło, nauczycielka jogi metodą Iyengara Junior Intermediate 1 i jogi powięziowej.
Sesje jogi, pranajamy i medytacji będą miały charakter regeneracyjny by wzmocnić organizm, poprawić krążenie i 'naładować' baterie w tym sprzyjającym naturze miejscu.
Na sobotnim koncercie gongów, mis i dzwoneczków poprowadzonym przez Piotra Kamzola poprzez rezonans fal dźwiękowych również otrzymamy porcję dobrej energii. Fale dźwiękowe z tych instrumentów delikatnie masują tkanki, harmonizując ich pracę na poziomie komórkowym i równoważą energię witalną. Jeśli krąży ona swobodnie, to rozwija nasze siły twórcze, dobre samopoczucie, poczucie spokoju i koncentrację.

WARUNKI na miejscu:
* Wszystkie pokoje posiadają własną łazienkę a niektóre dysponują tarasem lub balkonem. Pokoje są 2-3 osobowe.
* Posiłki wegetariańskie, domowe - śniadania, obiad i kolacje mamy na miejscu,
* Czas wolny zapewniamy sobie sami 🙂
Możemy wybrać się na piesze wycieczki- na miejscu jest około 20 tras, wziąć rowery i skorzystać ze 150 km tras rowerowych.
* Dojazd - 120km, we własnym zakresie.

Koszt : 590 zł
Rezerwacja : 100 zł
Zapraszamy na warsztat !

WIĘCEJ...
12 - 13 grudzień
Warsztat z Konradem Kocotem
Jogini dobrze znają tę postać. Kolejne spotkanie warsztatowe z Konradem to potężna dawka wiedzy i umiejętności dla osób praktykujących jogę.
Konrad jest jednym z najbardziej doświadczonych nauczycieli jogi oraz terapii jogą metodą Iyengara w Polsce. Dyplomowany nauczyciel stopnia Intemediate Senior III, upoważniony przez Instytut Iyengara w Punie, do przeprowadzania szkoleń i egzaminów nauczycielskich.
W swojej praktyce i nauczaniu – jak twierdzi – zaczyna od tego co "fizyczne": równowagi, symetrii, precyzji, co pomaga lepiej funkcjonować tu i teraz. Jednocześnie pokazuje, że fizyczność to nie wszystko i dopiero jej przekraczanie pozwala odkryć prawdziwy smak jogi i życia.
O warsztacie
- będzie zawierał 10 godzin praktyki asan i pranajamy,
- przeznaczony jest dla osób praktykujących regularnie minimum 6 m-cy.

Plan ramowy :
12.12 sobota :
11:00 - 14:00 -praktyka jogi
14:00 - 15:30 - przerwa na posiłek
15:30 - 17:30 - praktyka jogi
17:45 - medytacja z ogniem Havan
13.12 niedziela :
8:00 - 11:00 - praktyka jogi
11:00 - 12:00 - przerwa na herbatę
12:00 - 14:00 - praktyka jogi
* W sobotę będziemy zamawiać posiłek wegetariański, jeśli chcesz dołączyć do wspólnego zamówienia to miej przygotowane ok. 35zł.
* Koszt warsztatu - 290 zł
* Miejsce rezerwuje wpłata zadatku - 90 zł na konto:
29 1020 4391 0000 6202 0198 9870
lub gotówką.
Zgłoszenia bez wpłaconego zadatku nie są rezerwacją miejsca.
*w przypadku rezygnacji do 10 dni przed warsztatem - zadatek nie jest zwracany.
Zapraszamy na warsztat !

WIĘCEJ...

ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI REGULACJAMI RZĄDOWYMI ZORGANIZOWANE ZAJĘCIA JOGI MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ PRZY ZACHOWANIU RYGORÓW SANITARNYCH.
NASZA SALA JEST WIETRZONA I OZONOWANA.
KAŻDY UŻYWA WŁASNEJ MATY I PASKA.
Agnieszka Limberger-Bichajło
certyfikowana nauczycielka jogi metodą Iyengara