Twórca strony: LABI
Wszelkie prawa zastrzeżone
 
Cennik zajęć
Pojedyncze zajęcia  - 25 zł

Karnet jednoosobowy   (ważny w ciągu 30 dni od dnia zakupu):
4 wejścia - 80 zł (90 zł)*
6 wejść - 110 zł (120 zł)*
8 wejść - 130 zł (140 zł)*
12 wejść - 170 zł  (180 zł)*

karnet "rodzinny" dla par, małżeństw, rodzica z dzieckiem  (ważny w ciągu 30 dni od dnia zakupu):
4 wejścia - 80 zł (90)*
6 wejść - 110 zł (120)*
8 wejść - 130 zł  (140)*
12 wejść - 170 zł  (180)*

( )* - cena od 1 lipca

Karnet miesięczny jest wystawiany dla konkretnej osoby na określoną liczbę wejść i tylko ona może z niego korzystać.
Małżeństwa/pary lub rodzic z dzieckiem mogą korzystać wspólnie z tego samego karnetu za odnotowaniem wejścia każdej z osób.
Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy szkoły jogi lub z powodu dni wolnych od pracy, karnet zostaje przedłużony o te dni.

Lekcja indywidualna
1h - 120 zł w szkole, 150 zł poza szkołą


Cena kursu:
- 16 zajęć - 300 zł (100 zł zaliczki przy zapisie i 200 zł na pierwszych zajęciach).
Miejsce na kursie gwarantuje przesłanie informacji na:
kontakt@praktykajogi.pl i wpłata zaliczki w wysokości 100 zł, gotówką lub na konto (nr konta podaję mailem po otrzymaniu zgłoszenia).

Zajęcia dla dzieci   (karnet ważny w ciągu 30 dni od dnia zakupu):
obowiązują zapisy miesięczne, ilość wtorków x 20 zł
REGULAMIN ZAJĘĆ

1.   Praktyka stanowi całość od pierwszej do ostatniej asany, dlatego wymagana jest obecność na całych zajęciach I punktualność.
2.   Ćwiczymy boso, buty pozostawiamy przed wejściem do sali ćwiczeń, rzeczy wartościowe zabieramy z sobą.
3.   Przed zajęciami należy wyłączyć/wyciszyć (także wibrację) telefon.
4.   Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłaszać po zajęciach. W trakcie trwania zajęć proszę o zachowanie ciszy i skupienia.
5.   Do praktyki asan należy przystępować z pustym żołądkiem:  min. Godzinę po bardzo lekkim posiłku, a po obfitym trzy godziny.
6.   Nie należy praktykować asan po kilkugodzinnym pobycie na słońcu oraz bezpośrednio po saunie czy masażu.
7.   W zajęciach uczestniczymy na własną odpowiedzialność. 
8.   Trzeba zgłosić nauczycielowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości i problemy zdrowotne, menstruację; jest to ważne dla dostosowania asan i sprzętu.
9.   Panie w ciąży powinny posiadać pisemne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do praktyki jogi; praktykę rozpoczynamy po 12 tygodniu ciąży.
10.  Jeśli w trakcie zajęć pojawi się złe samopoczucie, ból, zawroty głowy - należy o tym poinformować osobę prowadzącą zajęcia.
11.  Wzajemna pomoc w wykonywaniu asan wyłącznie za zgodą nauczyciela.
12.  Sprzęt, z którego korzystamy podczas zajęć należy odłożyć we właściwe miejsce.
13.  Karnet miesięczny ważny jest przez trzydzieści dni od daty zakupu i w tym terminie należy go wykorzystać. Jest wystawiany dla konkretnej osoby i jest bezzwrotny. Opłata za kurs podstawowy jest bezzwrotna.
14.  Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do zapoznania się, zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu. Uczestniczenie w zajęciach jest potwierdzeniem woli respektowania regulaminu.
15. Osoba prowadząca zajęcia może nie zezwolić na wejście na zajęcia lub kontynuowanie zajęć.
Jestem dyplomowaną i certyfikowaną nauczycielką hatha-jogi stopnia Junior Intermediate I i członkinią Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce, uprawnioną do używania znaku certyfikatu (certyfikat jest przyznawany na rok, a jego utrzymanie wymaga stałego, potwierdzanego pogłębiania praktyki).
Jogę praktykuję od 13 lat, a od 8 lat jej nauczam.
Ukończyłam trzyletni kurs nauczycielski pod patronatem Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce - u Konrada Kocota. Po zdaniu egzaminu otrzymałam stopień nauczyciela Introductory II wydany przez Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (Indie) uprawniający do nauczania asan i pranajamy. Kolejnym jest uzyskany w 2017 roku stopień Junior Intermediate I.
Stale pogłębiam praktykę jogi podczas warsztatów prowadzonych przez najlepszych polskich i zagranicznych nauczycieli, jak Konrad Kocot, Ewa Wardzała, Natasza Moszkowicz, ks. Joseph Pereira, Lois Sternberg, Rita Keller, Abhijata Iyengar. Wiosną 2017 r. poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności w Indiach, u znakomitego nauczyciela ks.Joseph Pereira (stopień senior). W 2019 roku ukończyłam nauczycielski kurs jogi powięziowej.
Ukończyłam również kurs instruktora rekreacji psychoruchowej o specjalności joga (kurs certyfikowany przez MEN).
Jestem także absolwentką Studium Psychologii Procesu w Krakowie (POP).
W zrozumieniu mechaniki ludzkiego ciala pomaga mi wyższe wykształcenie techniczne.
 
 
 
 
Objaśnienie słów sanskryckich, z których składają się nazwy asan:

adho-mukha - twarzą w dół
angustha - paluch
ardha - pół
asana - postawa, pozycja
astanga-yoga - osiem członów jogi
baddha - spętany, skrępowany
bandha - więzy lub pętla

baka - żuraw
bheka - żaba
bhujanga - żmija, wąż
Brahmā - byt najwyższy, pierwsze bóstwo hinduskiej triady

cakra - dosłownie koło lub okrąg, połączenia energetyczne w ciele, które regulują cały mechanizm ciała
candra - księżyc
catur - liczba cztery

danda - kij
dhanu - łuk
dvi - dwa, oba
dvihasta - dwie ręce, oburącz
dvipada - dwie stopy lub nogi
eka - jeden, jedyny, sam
eka-pāda - jedna noga
garuda - orzeł
go - krowa
gomukha - twarz przypominająca krowi pysk; również rodzaj instrumentu muzycznego, wąskiego z jednej strony i szerokiego z drugiej, tak jak krowi pysk

hala - pług
hasta - ręka
hatha - siła, ha - pierwsza sylaba słowa hatha,  oznacza słońce, tha - oznacza księżyc

jānu - kolano
jathara - brzuch, żołądek
jathara-parivartartana - asana , w której brzuch musi się skręcać

kapota - gołąbek
karma - działanie
karna - ucho
karna-pidā - nacisk na uszy
kona - kąt
kraunca - ptak podobny do czapli
kurma - żółw

lola - drżący, dyndający

makara - krokodyl
mālā- girlanda, wieniec
mantra - święta myśl lub modlitwa
Marici - imię jednego z synów Brahmy
matsya - ryba
mayura - paw
mudrā - pieczęć
mukha - twarz

nāva - łódź

pāda - noga lub stopa
pādāngustha - paluch
padma - lotos
parigha - belka lub sztaba używana do wzmocnienia lub zamknięcia bramy
paripurna - całkowity, zupełny
parivrtta - obrócony, odwrócony dokoła
pārsva - bok, strona
parvata - góra
pascima - zachód, tylna strona ciała
pascimottāna - intensywne rozciąganie tylne strony ciała od karku do pięt
paryanka - łóżko
Patanjali - był autorem Jogasutr, traktatów o gramatyce i medycynie
pińcā - pióro
prāna - oddech, oddychanie
prānāyāma - rytmiczna kontrola oddechu, czwarty człon jogi
prasārita - rozszerzanie się, rozciąganie
purva - wschód, przednia część ciała
purvottana - intensywne rozciąganie przedniej części ciała

sālamba - z podparciem
sama-sthiti - stojący spokojnie, prosto
sarva - wszystko, cały
sarvanga - całe ciało
sava - trup, martwe ciało
setu - most
setu-bandha - konstruowanie mostu
sthiti - stabilność
supta - śpiący
Surya - słońce
salabha - świerszcz
sirsa - głowa
svān - pies

tāda - góra
tan - ciągnąć, rozciągać, wydłużać
tha - druga sylaba wyrazu hatha. Pierwsza sylaba ha oznacza słońce, druga sylaba tha - księżyc. Ich połączenie to hatha-yoga
tri - trzy
trikona - trójkąt
trianga - trzy człony

ubhaya - oba
ujjāyi - typ prānāyāmy, w której płuca są całkowicie napełnione powietrzem, a klatka piersiowa maksymalnie rozszerzona
upanisad - upaniszada. Są one filozoficzną częścią Wed, najstarszych świętych pism hinduizmu, dotyczących człowieka i wszechświata oraz związku duszy indywidualnej z wszechobecnym duchem.
upavistha - siedzący
urdhva - podniesiony, skierowany w górę
urdhva-mukha - twarzą do góry
ustra - wielbłąd
ut - przedrostek oznaczający intensywność
utkata - potężny
uttāna - intensywne rozciąganie
utthita - podniesiony

Vasistha - słynny mędrzec
viparita - odwrócony, przewrócony
Vira - bohater
Virabhadra - potężny bohater stworzony ze zmierzwionych włosów Śivy
vrksa - drzewo
yoga - związek, połączenie, joga. Słowo yoga wyprowadza się z rdzenia yuj, co znaczy łączyć, ujarzmiać, koncentrować swoją uwagę na czymś
 
 
O jodze
Aktualności
Grafik
Regulamin i przygotowanie się do zajęć
O mnie
Słowniczek
 
Kontakt

Agnieszka Limberger-Bichajło

kontakt@praktykajogi.pl

tel. kom. 723 186 006


WYSIWYG Web Builder
Galeria
 
Joga nad Wisłokiem
2016
Warsztat "Magija" 2016
Warsztat Indie,  2017
Warsztat  Gorajec,  2017
Warsztat z O. Pereira
2017
Warsztat z O. Pereira
2017
Warsztat "Chutor 2017"
"Joga nad Wisłokiem" sezon 2017

Zapraszam na zajęcia jogi metodą IYENGARA®, a początkujących - na kursy. Zajęcia z nauczycielem stopnia Junior Intermediate I
Warsztat z ks. Joe Pereira w Rzeszowie, 2017
Warsztat w Chutorze, 2017
Warsztat w Indiach, 2017
Back
Next
Słowo JOGA - pochodzi z sanskryckiego rdzenia ‘yuj’, co  oznacza wiązać, łączyć  i nakładać jarzmo. Jest to starożytny, wywodzący się z Indii system indywidualnej praktyki prowadzącej do integracji  tego co fizyczne, psychiczne i duchowe. Poprzez bezpośrednie doświadczenie odkrywa się stopniowo złożoność rzeczywistości, uczy się jak własną pracą można korzystnie wpływać na swój stan psychofizyczny, zdrowie, relacje z otoczeniem.  Joga mówi, że ciało i umysł są ze sobą połączone i wzajemnie na siebie oddziałują.
Najstarszymi  pisanymi tekstami o jodze są Wedy z XV w p.N.E., Upaniszady z VIII w p.N.E. I epos Mahabharata. Pierwszym zbiorem tekstów o jodze napisanym w postaci 196 aforyzmów są  Jogasutry  mędrca Patandżalego, datowane na III w p.N.E. Jogasutry zawierają głęboką wiedzę na temat psychiki i struktury całego człowieka, uznawane są za studia natury ludzkiej i poszukiwań duchowej wolności.

Klasyczna definicja jogi  podana przez Patandżalego w drugiej sutrze brzmi:
JOGAH  CITTAVRITTI NIRODHAH - joga to wyciszenie poruszeń świadomości.

Patanjali  wymienia 8 stopni praktyki jogi:
1.YAMA - pierwszy krok na ścieżce jogi. Yamy to powszechne  i uniwersalne zasady moralne, dyscypliny etyczne takie jak : niekrzywdzenie, prawda, niekradzenie, wstrzemięźliwość, niezachłanność.
2.NIYAMA-  drugi krok to zasady postępowania osobistego: czystość, zadowolenie, zapał, poznawanie samego siebie, poświęcenie się.
3.ASANA- pozycja ciała.  Rozwija stabilność ciała fizycznego, wzmacnia  kości, stawy, utrzymuje w zdrowiu organy wewnętrzne jak również uspokaja poprawiając  pracę systemu nerwowego.  Harmonijna praktyka asan daje zdrowie, usuwa zmęczenie, pomaga w osiągnięciu równowagi psychicznej.
4.PRANAYAMA - ‘prana’ to oddech, energia a ‘ayama’ oznacza rozciąganie, rozprzestrzenianie. Pranajama jest świadomą pracą z oddechem podczas wdechu, wydechu i zatrzymania oddechu. Wdech pobudza organizm, dotlenia, wydech oczyszcza organizm z zanieczyszczeń, toksyn a zatrzymania oddechu rozprowadzają energię po całym ciele.
5.PRATYAHARA- kontrola zmysłów poprzez pracę nad poznawaniem siebie. Pratyahara uczy rozróżniać obiekty przyciągające naszą uwagę, uspokaja zmysły  kierując je do wnętrza co prowadzi do jasności i spokoju umysłu.
6.DHARANA- koncentracja jest całkowitym skupieniem uwagi na czynności wykonywanej w danej chwili. Stan koncentracji możemy osiągnąć dzięki wcześniejszemu opanowaniu ciała w asanie, umysłu w pranajamie i zmysłów w pratyaharze.
7.DHYANA- to medytacja, która  jest  nieprzerwanym trwającym dłuższy czas stanem dharany czyli koncentracji.
8.SAMADHI- ostatni stopień  na ścieżce jogi to cel poszukiwań jogina. W samadhi jogin osiąga stan wiecznego spokoju, przekraczając świadomość ciała, oddechu, umysłu, inteligencji i ego.
Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar (1918-2014) - indyjski mistrz jogi, uznany na świecie za jednego z najwybitniejszych nauczycieli  hatha jogi, jest również autorem niezwykłej książki na temat jogi „Światło jogi”. Był jednym z pierwszych nauczycieli, którzy wprowadzili  jogę do kultury Zachodu. Dzięki jego metodzie miliony osób rozpoczęło praktykę jogi, nauczał znane postaci a także wyszkolił tysiące nauczycieli. W 1975 r. założył ośrodek jogi -  Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Indiach w Punie. Obecnie ośrodek ten prowadzą jego dzieci córka Gita i syn Prashant oraz wnuczka Abhijata. B.K.S. Iyengar został umieszczony przez tygodnik Time na liście Stu Najbardziej Wpływowych Ludzi Świata w roku 2004r.

O metodzie
W toku praktyki, Iyengar wypracował unikalną metodę nauczania, charakteryzującą się niebywałą precyzją i metodycznością. Guruji Iyengar tłumaczy intensywny charakter swojej metody tym, że poprzez praktykę jogi musimy zwalczyć nasze negatywne tendencje, zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychologicznej. Gdy w zaistniałą sytuację nie wprowadzimy żadnych nowych bodźców, nie ma możliwości zmiany. Gdy ciało jest trawione przez chorobę, a umysł przez szkodliwe i uciążliwe skłonności, musimy wprowadzić do „systemu“ bodziec, który będzie na tyle silny, by przerwać cierpienie, w którym tkwimy już wiele lat. Stąd w metodzie Iyengara tak wielki nacisk kładzie się z jednej strony na precyzję, a z drugiej strony na personalizację praktyki. Nie musisz wykonać docelowej pozycji - położyć dłoni na ziemi, dotknąć głową golenia etc., ale w każdej części ciała, w każdym układzie, dosłownie w każdej komórce - musi nastąpić odpowiednia praca. Wtedy i tylko wtedy, według Iyengara, praktyka będzie transformująca.
Charakterystyczna jest też metodyka nauczania wprowadzona przez tego charyzmatycznego nauczyciela. Nauczanie asan zaczyna się od pozycji stojących, które oprócz wielu pozytywnych działań zdrowotnych, przede wszystkim pozwalają odczuć fizyczną i psychologiczną stabilność. Dopiero po opanowaniu podstawowych pozycji stojących, stopniowo wprowadza się następne grupy asan: siady, skłony do przodu, skręty, pozycje odwrócone, wygięcia do tyłu, pozycje brzuszne. Po ugruntowaniu się w praktyce asan, Guruji zalecał rozpoczęcie praktyki pranajamy (kontroli oddechu). Dla podejścia Iyengara charakterystyczne jest to, że cały system ośmiostopniowej jogi Patańdżalego znajduje odzwierciedlenie właśnie w pozycjach jogi i kontroli oddechu. A zatem asana czy pranajama nie są tu zwykłym ćwiczeniem, a swoistą medytacją, w której odbija się zjednoczony stan ciała, umysłu i oddechu, zmysły są powściągnięte, a pole świadomości oczyszczone.
Jednakże dziedziną, dzięki której Guruji ze swoją metodą stał się szczególnie znany, są terapeutyczne (medyczne) zastosowania jogi. Iyengar nie tylko starał się dostosować pozycję do indywidualnych możliwości każdej osoby, dzięki zaprojektowanym przez siebie pomocom (kostki, paski, koce etc.), ale również leczył jogą. Od samego początku swojego nauczania pomagał wielu ludziom rozwiązać ich problemy zdrowotne, zdobywając coraz większą sławę w swoim kraju i na świecie. W uznaniu swoich zasług otrzymał wiele prestiżowych tytułów i nagród, a magazyn „Time“ uznał go za jedną ze stu najbardziej wpływowych osobistości XX wieku. Sam Guruji kontynuuje nieprzerwanie swoją praktykę, emanując niesłychaną na swój wiek
witalnością. O sobie mawia: „Gdy praktykuję, jestem filozofem; gdy nauczam, jestem naukowcem; gdy demonstruję - jestem artystą.“
źródło: Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce
1 tydzień - pozycje stojące
Pozycje stojące rozwijają stabilność, wytrzymałość, równowagę całego ciała. Zmniejszają sztywność nóg, bioder i barków, kształtując i harmonizując mięśnie. Poprzez świadomy rozwój fizyczny, wyzwalają uczucie lekkości w ciele i spokoju w umyśle.  Są „wejściówką” do praktyki asan w kolejnym tygodniu.
2 tydzień - pozycje siedzące i skłony do przodu
Pozycje siedzące i skłony zwiększają dopływ krwi do miednicy, uelastyczniają stawy biodrowe, kolana, stopy. Zmniejszają napięcia i sztywność  w tych okolicach. Wyciszają umysł, zmniejszają niepokój, napięcie i stres.
3 tydzień - skręty i wygięcia do tyłu
Skręty, czyli pozycje z obracaniem kręgosłupa wzmagają aktywność  boków kręgosłupa. Zwiększony przepływ krwi wokół kręgosłupa i mięśni przy kręgosłupie usuwa ból pleców, szyi i barków, zmniejsza napięcie i sztywność.  Wygięcia do tyłu zwiększają sprawność kręgosłupa w kolejnej płaszczyźnie rozciągając okolice serca i przepony. Pozycje te zachowują czujność ciała, dodają energii.
4 tydzień - pozycje odwrócone/regeneracyjne i pranajama
Pozycje odwrócone/regeneracyjne zapewniają właściwy odpoczynek całemu organizmowi. Oddziałując na współczulny układ nerwowy wyciszają i uspokajają umysł. Uczą rozluźniać ciało i regenerować  się uzupełniając energię po stresującym dniu.
5 tydzień - sesje różne ( np. balanse)
Sesje dostosowane do grupy :).
POZIOMY GRUP

Kurs podstawowy jogi - dla początkujących - tzn. dotychczas nie mających do czynienia z jogą Iyengara.  Na zajęciach uczymy podstawowych asan - pozycji jogi, które budują wytrzymałość i gibkość ciała. Kurs jest dedykowany dla osób w każdym wieku, bez poważniejszych problemów zdrowotnych.

Zajęcia:

- poziom 1 (podstawowy)
- odpowiedni dla każdego, kto ukończył kurs podstawowy. Doskonalimy się w praktykowaniu asan: pozycji stojących, siadów, skłonów i wygięć do tyłu, dążąc do stabilności  pozycji odwróconych (Salamba sarvangasana).

- poziom 2  (średniozaawansowany) - zajęcia na tym poziomie przeznaczone są dla osób praktykujących jogę regularnie (min. 2x w tygodniu, bez przerwy) od co najmniej 1 roku. Wymagana jest znajomość Salamba sarvangasany (stanie na barkach).

- poziom 3 (zaawansowany) - zajęcia na tym poziomie są odpowiednie dla osób regularnie praktykujących od co najmniej 2 lat. Zajęcia są bardziej intensywne niż na poziomach 1 i 2 i obejmują szerszy zakres asan. Wymagana jest znajomość pozycji odwróconych: Sarvangasany i Sirsasany lub ich zamienników.

- vyniasa - zajęcia dla osób co najmniej po kursie podstawowym (poziomy 1,2 i 3), dynamiczne sekwencje asan. Nie dedykowane dla pań podczas menstruacji i ciąży.
 
Zajęcia i kursy
 
Cennik
 
PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ W KILKU KROKACH:

PRZED ZAJĘCIAMI
NASTAWIENIE
Najważniejsza rzecz - pozytywne nastawienie do zajęć :), chęć do zmierzenia się ze sobą i wytrwałość.
STRÓJ
Przygotuj sobie strój, w którym będzie Ci wygodnie ćwiczyć i nie będzie krępował ruchów: długie bądź krótkie spodnie sportowe, koszulkę, skarpety i bluzę. Ćwiczymy boso, lecz do pozycji relaksycyjnych można się ubrać cieplej.
POSIŁEK
Bądź po sytym posiłku około 3 godziny, po lekkim około godzinę.  Asany najlepiej ćwiczy się z nieobciążonym żołądkiem.
CZAS
Asany można praktykować o każdej porze, pod warunkiem zachowania odstępu między posiłkiem a ćwiczeniem. Najlepszą porą jest poranek, a dla osób początkujących wieczór.
WIEK
Asany można praktykować w każdym wieku. Są dostosowywane do możliwości każdej osoby.
MIESIĄCZKA i inne zgłoszenia
Przed zajęciami zgłoś nauczycielowi o miesiączce, ciąży, chorobie.
NA ZAJĘCIACH
ODDECH
Oddychaj normalnie, nie wstrzymuj oddechu podczas praktyki. Nie oddychaj przez usta, ale wyłącznie przez nos.
ĆWICZENIE
Ćwicz dla siebie :) , nie dla sąsiada / sąsiadki i na miarę swoich możliwości. Doskonalenie asan odbywa się krok po kroku, a to wymaga wytrzymałości i siły wewnętrznej.
NAUCZYCIEL
Zaufaj i słuchaj poleceń nauczyciela tak, by stopniowo zglębiać pozycje. Zbudowanie dobrej podstawy każdej pozycji jest bardzo ważne. Należy się koncentrować na jakości wykonanych pozycji, a nie na ilości. Jakość oznacza dokładność i stabilność podczas praktyki.
MÓZG / UMYSŁ / CIAŁO
Mózg powinien być chłodny, czujny i uważny podczas badania ruchów ciała w każdym momencie praktyki.
Słuchaj swojego ciała - jest to szczególnie ważne na początku praktykowania gdy jesteśmy spięci,  ciało jest sztywniejsze i mało elastyczne.  Gdy pojawi się ból związany z rozciąganiem staraj się rozróżnić poczucie dyskomfortu związane z rozciąganiem i aktywizacją nieużywanych dotąd  mięśni od tzw. ‘Złego” bólu. ‘Zły’ ból to taki, który nie mija po zakończeniu praktyki i utrzymuje się długo. Zwróć uwagę na ból w obszarze dolnych pleców, kolan, szyji  i poinformuj o tym nauczyciela.

Dobra praktyka przynosi uczucie lekkości i świeżości na poziomie ciała i umysłu, błędnie wykonaną poznajemy po złym samopoczuciu i utrzymującym się dyskomforcie.
Stowarzyszenie Jogi  Iyengara w Polsce zostało upoważnione przez Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie do przyznawania Certyfikatu Iyengara nauczycielom, którzy mają odpowiednie kompetencje do nauczania jogi zgodnie z metodą Iyengara.

Stopnie nauczycielskie są następujące:

I. Wstępny (Introductory):
1. Ewaluacja Introductory I (nauczyciel w trakcie treningu - egzamin wewnętrzny w trakcie kursu nauczycielskiego, bez dyplomu)
2. Introductory II (właściwy dyplom)

II. Średniozaawansowany (Intermediate):
1. Intermediate Junior I, II, III
2. Intermediate Senior I, II, III

III. Zaawansowany (Advanced):
1. Advanced Junior I, II, III
2. Advanced Senior I, II, III

Nauczycielem jest osoba posiadająca ważny dyplom nauczycielski stopnia co najmniej Introductory II, może uczyć jogi wyłącznie zgodnie z metodą Iyengara, nie łącząc jej z innymi stylami jogi lub innymi dyscyplinami, utrzymywać regularną praktykę własną asan i pranajamy.
Certyfikat musi być odnawiany corocznie. Nauczyciel musi się wykazać udziałem w warsztatach podnoszących jego klasyfikacje i stałym doskonaleniem własnych umiejętności.

Certyfikat daje gwarancję, że nauczyciel który go posiada ma odpowiednią wiedzę, umiejętności i właściwe przygotowanie do bezpiecznego prowadzenia zajęć jogi zgodnie z metodą Iyengara.
Certyfikat kwalifikacji nauczyciela jogi
 
*
* NOWE KURSY JOGI - od września, sprawdź zakładkę "zajęcia i kursy"

*
JOGA NA TRAWIE - w soboty, od 6 lipca o 8.00, przy minigolfie obok Lisiej Góry - zapraszamy - wstęp wolny!

* JOGA POWIĘZIOWA - od września, informacja
wkrótce
B.K.S. Iyengar
 
Zapraszam na kurs jogi, po ukończeniu którego nabywa się wiedzę i umiejętności umożliwiające uczestniczenie w zajęciach w grupach o wyższym stopniu zaawansowania. Obejmuje podstawowe asany, które stanowią fundament do dalszej praktyki.

Wymierne korzyści: poprawa kondycji fizycznej i umysłowej, zwiększenie świadomości własnego ciała i oddechu, uruchomienie stawów, mięśni, zmysłu równowagi.

Kurs podstawowy obejmuje 16 zajęć, 2 razy w tygodniu. Zajęcia trwają 75 minut.

Cena całego kursu:
- kurs 16 zajęciowy - 300 zł (100 zaliczka przy zapisie i 200zł na 1 zajęciach)

NAJBLIŻSZE KURSY JOGI:
"K1" - od 4.09 - środy i piątki, 18.00 - 19.15
"K2 - zdrowy kręgosłup" - osoby z problemami kręgosłupa - od 5.09 - wtorki i piątki, 9.00 - 10.15
"K3" - od 17.09 - wtorki i czwartki, 19.15 - 20.30

W razie pytań, wątpliwości napisz, zadzwoń,  sprawdź:
kontakt@praktykajogi.pl
tel. 723 186 006,
internet:
praktykajogi.pl , fb//praktykajogi
Podział pozycji w miesiącu
 
Jak zacząć - kurs jogi
Wydarzenia
 
Warsztat z ks. Joe Pereira
w Rzeszowie, 2018
"Joga nad Wisłokiem"
sezon 2018

  
"Joga nad morzem"
sezon 2018
WYBIERZ WARSZTAT DLA SIEBIE
- sprawdź zakładkę "WYDARZENIA"
Warsztat DLA SERCA
nadchodzące:
za nami:
Warsztat z Konradem Kocotem
Joga w Indiach i Nepalu
Joga twarzy 1 i 2
Warsztat pogłębionego relaksu
Nowy kurs jogi:
od 16.02.2019 w środy 18.00-19.15 i soboty 10.00-11.15
Praktykajogi.pl przetwarza informacje wyłacznie w celu zapewnienia najwyższej jakości działania szkoły. Nie przekazujemy osobom i instytucjom trzecim danych osobowych uczetników zajęć, kursów i wydarzeń organizowanych przez praktykajogi.pl
Warsztat z Ewą Wardzałą
27 lipiec  - 2 sierpień
WAKACJE Z JOGĄ NAD MORZEM
Władysławowo/Chłapowo
27 lipiec - 2 sierpień 2019

Wakacje z jogą nad morzem
Władysławowo-Chłapowo
5 - 19 listopad
JOGA W INDONEZJI
Bali
5 - 19 listopad

Joga w Indonezji
Bali
Warsztat: wydech bez napięcia
V warsztat z ks. JOE PEREIRA
5 październik, 11.00-19.00

Joga i powięź
2-3 listopad

Warsztat z Konradem Kocotem
5 październik
JOGA I POWIĘŹ
2-3 listopad
WARSZTAT Z KONRADEM KOCOTEM
10 sierpień
JOGA W SOBOTNIE POPOŁUDNIE
10 sierpień 2019

Joga w sobotnie popołudnie
Zbiórka na rowerach o g. 15 pod pomnikiem Czynu Rewolucyjnego, potem 6 km do Zaczernie SALA752
praktykajogi
zdrowie i harmonia
Agnieszka Limberger-Bichajło